Relații multilaterale

Relații multilaterale

Sprijinirea acțiunii umanitare

Relațiile multilaterale cu Națiunile Unite, Uniunea Europeană și principalele organizații internaționale permit Ordinului Suveran al Maltei să-și ducă expertiza din domeniu la masa diplomatică.

Prin ambasadorii și reprezentanții săi diplomatici, punctele de vedere ale Ordinului asupra problemelor care stau la baza angajamentului său – drepturile omului, asistența medicală, securitatea alimentară – sunt reprezentate pe scena internațională.

Ordinul suveran al Maltei contribuie cu expertiza sa la consultările globale și la definirea posibilelor domenii de cooperare în domeniul asistenței medicale, asistenței sociale și ajutorului de urgență.

Ordinul suveran al Maltei are relații la nivel de ambassador

Uniunea Europeana

Ordinul suveran al Maltei are misiuni permanente de observator la Națiunile Unite și la agențiile sale specializate:

Națiunile Unite – New York
Organizația Națiunilor Unite – Geneva
Națiunile Unite – Viena

ESCAP – Comisia Economică și Socială a Națiunilor Unite pentru Asia și Pacific – (Bangkok)
FAO – Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite – (Roma)
AIEA – Agenția Internațională pentru Energie Atomică – (Viena)
IFAD – Fondul internațional pentru Dezvoltare Agricolă (Roma)
IDLO – Organizaţia Internaţională pentru Dreptul Dezvoltării – (Roma)
UNECA – Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Africa – (Addis Abeba)
UNEP – Programul Națiunilor Unite pentru Mediu – (Nairobi)
UNESCO – Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură – (Paris)
UNHCHR – Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului – (Geneva)
UNHCR – Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați – (Geneva)
UNICRI – Institutul Interregional al Națiunilor Unite pentru Cercetarea Criminalității și Justiției – (Torino)
UNIDO – Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială – (Viena)
UNODC – Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate – (Viena)
UNOOSA – Biroul Națiunilor Unite pentru Afaceri Spațiale – (Viena)
PAM – Programul Alimentar Mondial al Națiunilor Unite – (Roma)
OMS – Organizația Mondială a Sănătății – (Geneva)

Ordinul suveran al Maltei are delegații sau reprezentări la organizațiile internaționale:

AU – Uniunea Africană – (Addis Abeba)
CPLP – Comunitatea Tărilor de Limbă Portugheză – Lisabona
CTBTO- Comisia Pregătitoare pentru Organizația Cuprinzătoare a Tratatului de Interzicere a Testelor Nucleare – (Viena)
ICCROM – Centrul Internațional pentru Studiul Conservării și Restaurării Bunurilor Culturale – (Roma)
ICMM – Comitetul Internațional de Medicină Militară – (Bruxelles)
CICR – Comitetul Internațional al Crucii Roșii – (Geneva)
BID – Banca Interamericana de Dezvoltare – (Washington D.C.)
IIHL – Institutul Internațional de Drept Umanitar – (Sanremo, Geneva)
IFRC – Federația Internațională a Societăților Crucii Roșii și Semilunii Roșii – (Geneva)
IOC – Comisia Oceanului Indian – (Ebène, Mauritius)
IOF – Organizația Internațională a Francofoniei – (Paris)
OIM – Organizația Internațională pentru Migrație – (Geneva)
PAM – Adunarea Parlamentară a Mediteranei – (Malta)
SICA – Sistemul de integrare din America Centrală – (San Salvador)
UIP – Uniunea Interparlamentara (Geneva)
UNIDROIT – Institutul internațional pentru Unificarea Dreptului Privat – (Roma)
Consiliul Europei – (Strasbourg)