MISIUNE OSPITALIERĂ

Cea mai veche misiune medicală din lume

Ordinul Maltei este permanent prezent cu proiecte medicale, sociale și umanitare în majoritatea țărilor din lume.

Cei 13.500 de membri, 95.000 de voluntari permanenți și personal calificat format din 52.000 de profesioniști – dintre care majoritatea sunt personal medical și paramedici – formează o rețea eficientă care include de la ajutor de urgență pentru refugiați și strămutații care trăiesc în timpul războiului și conflictului, până la intervenția în zonele afectate de dezastre naturale, muncă în spital, asistență medicală și servicii sociale.

Programele sale, desfășurate independent sau în cadrul unor parteneriate cu guverne și agenții internaționale, sunt acum active în 120 de țări.

Ajutorul pentru victimele catastrofelor naturale și al conflictelor armate s-a intensificat în ultimele decenii. Prin asociațiile sale naționale, corpurile de voluntari și agenția mondială de ajutorare, Malteser International, Ordinul Maltei oferă ajutor medical și umanitar de urgență și lucrează cu populațiile afectate pentru a pune în aplicare programe de reconstrucție și pregătire pentru dezastre.

Voluntari

Diversitatea proiectelor Ordinului Maltei asigură că există oportunități pentru toți

Ordinul Maltei se bazează pe 95.000 de voluntari dedicați pentru desfășurarea cu succes a multor dintre proiectele sale din întreaga lume.

An de an au grijă de persoanele fără adăpost din adăposturile Ordinului, asistă refugiații care sosesc pe țărmurile europene, răspund victimelor dezastrelor naturale, însoțesc oaspeții cu dizabilități în pelerinaje și tabere de vară, susțin persoanele în vârstă legate de casă și pregătesc hrană nutritivă pentru persoanele care locuiesc în sărăcie în iernile amare.

Ordinul Maltei conduce corpuri de prim ajutor și ambulanță în 33 de țări care se bazează în mare măsură pe dedicarea voluntarilor.

De la înființarea sa în 1938, Corpul de Ambulanță Irlandez a devenit un furnizor important de formare în prim-ajutor, transport de ambulanță și servicii de îngrijire comunitară în principalele orașe și orașe din Irlanda, iar prin secțiunea sa pentru tineret oferă programe de dezvoltare și activități sportive.

Activitățile Ordinului de Malta în 120 de țări

Harta indică capitalele țărilor în care Ordinul de Malta derulează proiecte medicale, sociale sau umanitare
Lucrări umanitare și medicale