News

Ce este Ordinul de Malta?

Ce este Ordinul de Malta?
09/02/2024

Ordinul Suveran de Malta este una dintre cele mai vechi instituții ale civilizației occidentale și creștine. Un ordin religios laic al Bisericii Catolice din 1113 și un subiect al dreptului internațional, Ordinul Suveran de Malta are relații diplomatice cu peste 100 de state și Uniunea Europeană, precum și statutul permanent de observator al Națiunilor Unite. Ordinul este neutru, imparțial și apolitic.

Numele complet al Ordinului este ‘’Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan Botezătorul, de Ierusalim, de Rodos și de Malta’’. Cu toate acestea, abrevierile numelui – Ordinul Suveran Militar de Malta, Ordinul Suveran de Malta sau Ordinul de Malta – sunt adesea folosite în scopuri practice, legale, diplomatice sau de comunicare. Cavalerii au fost inițial numiți Cavalerii Ospitalieri (sau Ospitalieri), descriindu-și misiunea de a avea grijă de pelerini bolnavi, săraci sau răniți în Țara Sfântă. Ei au fost de asemenea numiți Cavalerii Sfântului Ioan si datorita patronului Ordinului, Sfântul Ioan Botezătorul al Ierusalimului din cauza prezenței lor în Țara Sfântă, precum și pe insulele Rodos și Malta în anii următori.
În prezent, Ordinul de Malta nu controlează teritorii fizice, în afară de două clădiri extrateritoriale din Roma: Palazzo Malta din Via dei Condotti 68, unde locuiește Marele Maestru, și Villa del Priorato di Malta de pe Dealul Aventin, care găzduiește Marele Priorat.

În ciuda lipsei de teritoriu, Ordinul rămâne o entitate suverană. Ca atare, Ordinul emite plăcuțe de înmatriculare auto, monedă (Scudo), timbre și pașapoarte – cu toate că acestea din urmă sunt doar pentru membrii Consiliului Suveran și liderii misiunilor diplomatice ale Ordinului. Guvernul Ordinului Suveran de Malta are o structură similară cu guvernele statelor. Cu toate acestea, include și caracteristici specifice asociate naturii sale ca ordin religios laic, precum și terminologie particularizată din nouă secole de istorie. Conducătorul Ordinului este Marele Maestru, care guvernează atât ca suveran, cât și ca superior religios, și este asistat de Consiliul Suveran, pe care îl prezidează. Consiliul Suveran este ales pentru un mandat de șase ani și este format din Marele Comandant (responsabil pentru probleme religioase și spirituale); Marele Cancelar (Prim Ministru, Ministrul Afacerilor Externe și Ministrul de Interne); Marele Ospitalier (Ministrul Sănătății și Cooperării Internaționale); Receptorul Tezaurului Comun (Ministrul Finanțelor); împreună cu alți nouă membri. Viața și activitățile Ordinului sunt guvernate de Constituția și de Codul său – ultima revizuire a fost promulgată la 03 septembrie 2022.

În prezent, Ordinul operează prin 11 Prioriate, 48 de Asociații naționale, o agenție internațională de ajutor (Malteser International) și 33 de Corpuri de Voluntari, precum și numeroase spitale, centre medicale, centre de zi și fundații specializate.
Ordinul este activ în aproximativ 120 de țări, având grijă de persoanele în nevoie prin actiunile sale medicale, sociale și umanitare. Zi de zi, spectrul larg de proiecte sociale oferă un sprijin constant pentru membrii uitați sau excluși ai societății. Ordinul este implicat în special în ajutorarea persoanelor care trăiesc în mijlocul conflictelor armate și al dezastrelor naturale, oferind asistență medicală, având grijă de refugiați și distribuind medicamente și necesități de bază persoanelor în nevoie.
Ordinul de Malta este format din peste 13.500 de Cavaleri, Dame și Capelani. Lângă ei stau 95.000 de voluntari permanenți și 52.000 de angajați – cei mai multi dintre ei reprezentand personal medical. În timp ce membrii Ordinului de Malta aparțineau adesea in mod tradițional nobilimii europene, accentul astăzi este pus pe o nobilime a spiritului și a conduitei. Nobilimea în acest sens mai profund înseamnă asumarea unor responsabilități sau datorii mai mari decât ceilalți. Angajamentul Ordinului se realizează în responsabilitate socială, loialitate față de credința și Biserica Catolică, disponibilitatea de a susține tradiția creștină și de a ajunge la oamenii aflati în nevoie. Astăzi, majoritatea membrilor săi nu mai provin din vechi familii nobiliare, ci sunt admiși datorită meritelor evidente dobândite datorită angajamentului în lucrările Ordinului.

Ordinul este finanțat de membrii săi, precum și de donații private și publice, și variază în funcție de diferite țări, tipuri de proiecte și situații respective. Resursele pentru spitale și activități medicale provin de obicei din acorduri stipulate cu sistemele naționale de sănătate și sociale. La fel se întâmplă și cu serviciile de urgență. În țările în curs de dezvoltare, activitățile sunt adesea susținute de granturi de la guverne, Comisia Europeană, agențiile specializate ale ONU și/sau alte organizații internaționale. Fondurile vin și din donații sau contribuțiile de la beneficiari catre activitățile Ordinului de Malta.

Misiunea Ordinului Suveran de Malta este rezumată în deviza sa „Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”: ocrotirea, mărturisirea și protejarea credinței (tuitio fidei), și ajutorarea săracilor și bolnavilor (obsequium pauperum).

Pentru răspunsuri la mai multe întrebări frecvente despre Ordin, vă rugăm să vizitați:
https://www.orderofmalta.int/about-the-order-of-malta/faq
Pentru detalii despre cele trei entități oficiale ale Ordinului de Malta în România, vă rugăm să vizitați:
https://www.orderofmalta.int/contacts/europe/romania

Articol scris de James Michael Wilson – Organizatia Internationala pentru Migratie
www.twitter.com/James_M_Wilson