News

CONFERINȚA AMBASADORILOR ORDINULUI SUVERAN MILITAR DE MALTA – VILA MAGISTRALĂ, 25-27 IANUARIE

CONFERINȚA AMBASADORILOR ORDINULUI SUVERAN MILITAR DE MALTA – VILA MAGISTRALĂ, 25-27 IANUARIE
02/02/2024

Ambasada Ordinului Suveran de Malta ar dori să împărtășească câteva considerații personale ale Ambasadorului Musneci în urma Conferinței Ambasadorilor Ordinului, unde au participat și Președinții Asociațiilor Naționale, eveniment care a avut loc la Roma între 25 și 27 ianuarie.
,,A fost o oportunitate fără precedent de a stabili noua direcție a Ordinului nostru în urma reformei Cartei Constituționale și a Codului din septembrie 2022.
Peste 180 de participanți, inclusiv întregul Consiliu Suveran și mai mulți speakeri remarcabili, s-au adunat pentru a reflecta, în primul rând, asupra principalelor provocări globale, modul în care aceste provocări afectează părțile cele mai marginalizate ale societății mondiale și modul in care Ordinul nostru religios poate continua să joace un rol de impact in atenuarea suferințelor patronilor noștri: bolnavii și săracii.
Rolul primordial al Corpului Diplomatic a fost subliniat de Alteta Sa Eminentisima, Marele Maestru Fra’ John Dunlap, care a solicitat Ambasadorilor să devină si mai mult catalizatorii activității Ordinului, să lucreze strâns cu Nunții Apostolici, să ofere o vizibilitate precisă diplomației umanitare și mai presus de toate să opereze în colaborare cu Corpul de Ajutor și Asociațiile noastre. Conceptele de abordare holistică și relații continue cu Nunțiaturile Apostolice, Entitatile non-catolice, societatea civilă și autoritățile au fost, de asemenea, subliniate de E.S. Ambasadorul Giampaolo Cantini, Secretarul General pentru Afaceri Externe.
O recenzie inspiratoare a istoriei Ordinului și a rolului specific al Ambasadorilor în promovarea Carismei Ordinului a fost prezentată de Marele Comandant H.E. Fra’ Emmanuel Rousseau, care a atins, de asemenea, aspecte cheie ale noii Carte Constituționale și Codului care imbunatatesc rădăcina spirituală a tuturor activităților noastre umanitare.
O altă contribuție inspiratoare a fost făcută de Eminența Sa Cardinalul Gianfranco Ravasi, Preşedinte Emerit al Consiliului Pontifical al Culturii, ale cărui cuvinte s-au concentrat asupra importanței pentru țările mici de a fi „actori terți” în sensul de a fi detașați, imparțiali și de a-și baza autoritatea pe Etică și Utopie, înțelese ca o tensiune constantă către valori înalte și obiective globale.
Marele Cancelar, E.S. Riccardo Paterno’ di Montecupo, a detaliat viziunea strategică, conturând obiectivele, dimensiunile necesare ale Asociațiilor noastre, responsabilitățile Ambasadorilor de a oferi vizibilitate Ordinului și cronologia activităților noastre, insuflând Corpului Diplomatic, dar și Asociațiilor, „simțul urgenței” necesar în situațiile în care operăm.
Obiectivele au fost discutate în detaliu, subliniindu-se cum colaborarea transparentă, constantă și proactivă între Ambasadori, Președinții Asociațiilor și Șefii Corpului de Ajutor este pre-requisitul strategiei și este așteptată de toți actorii fără excepții, într-un spirit autentic creștin, în interesul beneficiarilor noștri. O înțelegere clară a sinergiilor dintre roluri diferite, dar bine definite, este un factor critic de succes pentru misiunea Ordinului.
În plus, nu numai o astfel de abordare transparentă este necesară în fiecare țară, ci și între țările vecine care împărtășesc proiecte comune. Realizarea unui impact pozitiv, de exemplu, asupra crizei umanitare din Ucraina, necesită o abordare coordonată din partea instituțiilor Ordinului din diferite țări, în acord cu reprezentarea noastră din Kiev.
După ce s-a stabilit direcția strategică, dezbaterea a continuat cu mai multe intervenții remarcabile din partea vorbitorilor cheie, precum Președintele Comisiei de Afaceri Externe a Senatului Italian, Sen. Giulio Tremonti și lideri din industrie precum Președintele Enel – Paolo Scaroni , al Societe’ Generale – Prof. Bini Smaghi, Părintele Paolo Benanti, Prof. Giuliano Amato, fostul Prim Ministru Italian, și Amy Pope, Director General al Organizației Internaționale pentru Migrație, care au reflectat asupra provocărilor modelelor sustenabile de integrare pentru migranți din întreaga lume.
Conferința a continuat timp de trei zile cu prezentări semnificative din partea Marelui Ospitalier al Ordinului, E.S. Fra’ Alessandro de Franciscis, care a prezentat un autentic „apel la acțiune”, și a Receptorului Tezaurului Comun, E.S. Fabrizio Colonna, E.S. Dr. Lorenzo Borghese – OMDP, noul fond pentru susținerea proiectelor promovate de Ambasade și Asociații, precum și a altor membri responsabili de protejarea numelui și simbolurilor noastre, regulile de protocol extrem de importante conferind „gravitas” activităților noastre instituționale.

Conferința și-a deschis ultima zi cu o audițienta inspiratoare cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, care ne-a încurajat pe toți să continuăm cu și mai multă hotărâre să apărăm credința noastră și să slujim pentru ajutorarea celor bolnavi și săraci. Așa cum a subliniat: „…munca voastră nu este doar umanitară, ca serviciul meritoriu oferit de atâtea alte instituții. Este un act religios care aduce slavă lui Dumnezeu servind celor mai slabi…”.

Acesta este contextul în care Ambasadorii ar trebui să interpreteze activitatea în cele 113 țări și cele 37 de Organizații Internaționale de acreditare.”

Au fost trei zile intense care vor stabili cadrul pentru activitatea Ordinului în anii ce vor veni.